Wie zijn wij

Sinds september 2014 zetten de diaconieën van de Hervormde kerk van Ammerstol, de Hervormde kerk van Bergambacht en de Gereformeerde Gemeente van Berkenwoude zich in voor het opzetten van SchuldHulpMaatje in de drie kernen van de voormalige gemeente Bergambacht.
Dat heeft intussen geresulteerd in het oprichten van de stichting “Budgethulp Krimpenerwaard” per 1 januari 2016. Na de gemeentelijke herindeling werkt de stichting voor alle inwoners van alle kernen in de gemeente Krimpenerwaard.
Landelijk is Budgethulp Krimpenerwaard aangesloten bij Schuldhulpmaatje.

Wij richten ons op mensen in drie mogelijke fasen van schuldenproblematiek. De preventieve fase, waarbij diepe schulden voorkomen kunnen worden, de schuldhulp fase waarbij vaak al professionele schuldhulpverlening aanwezig is en een maatje als steuntje in de rug kan dienen en de nazorg fase waardoor terugval voorkomen kan worden.
Dat willen we bereiken door hulpvragers te koppelen aan “maatjes” die namens Budgethulp Krimpenerwaard hiervoor zijn opgeleid.
De doelstelling is het vergroten van de zelfredzaamheid van de hulpvragers door middel van het bieden van sociale en praktische ondersteuning.