ANBI

Algemene gegevens:

   Naam: Stichting Budgethulp Krimpenerwaard
   RSIN:   855851089
   KvK:     64796477
   IBAN:   NL35 RABO 0308 6400 39

Postadres: 
Esdoornstraat 12, 2871 RV Schoonhoven

Doelstelling: 
Financiële hulpverlening als lid van Vereniging Schuldhulpmaatje Nederland

Beleidsplan:
Beleidsplan 2021-2024

Bestuurders: 
Voorzitter:                M.D. (Marcel) van Blitterswijk
Secretaris:                J.B. (Bernard) van der Pauw
Penningmeester:     J.W. (Jan-Willem) de Mik
Algemeen adjunct: P. (Piet) Verweij
Bestuurslid:              R.B.C. (René) den Breejen

Beloningsbeleid: 
De Stichting Budgethulp Krimpenerwaard werkt uitsluitend met onbezoldigde vrijwilligers.

Jaarverslag (inclusief financiële verantwoording):

Jaarverslag 2022

Jaarrekening 2022